Publikacije

Poglavlje 27 u Srbiji: Zelena agenda bez agende

april 2022 – april 2023

Izveštaj iz senke 2022

Izveštaj iz senke Koalicije 27 „Poglavlje 27 u Srbiji: Korak napred, nazad dva“

mart 2021 – decembar 2022

Uloga dobrovoljnog vatrogastva u funkciji zeštite šuma na teritoriji Grada Kraljeva

decembar 2001

Publikacija srcem za prirodu udruženja Avalon

Srcem za prirodu-Udruženje Avalon

avgust 2022

Napredak pod ključem

Izveštaj iz senke Koalicije 27 „Poglavlje 27 u Srbiji: Napredak pod ključem“

mart 2020 – decembar 2020

Analiza relevantnih klimatskih okvira

Analiza relevantnih klimatskih okvira u funkciji klimatski pametne lokalizacije u srbiji

septembar 2022.

 

Priručnik za OCD: Kako graditi zelenu svest za zeleni svet?

decembar 2020.

Ovaj priručnik nastao je s željom da vam približimo tematiku komunikacije s medijima, korišćenja društvenih mreža i povećanja vidljivosti. Cilj nam je da podelimo sopstvena iskustva i osvrnemo se na konkretne
izazove s kojima se suočava civilni sektor u nastojanju da stigne do svoje ciljne publike, a ujedno i proširi svoju publiku. U zasebnoj sekciji priručnika, fokusiramo se i na osnovne razlike u rodnim perspektivama u životnoj sredini, uzroke i posledice postojeće rodne dinamike, kao i na načine na koje se žene i životna sredina kroz uspešne društvene inicijative i kampanje uzajamno jačaju.

UNAPREĐENJE LOKALNIH KLIMATSKIH POLITIKA KROZ IZBOR I VREDNOVANJE KRITERIJUMA ZA OCENU RANJIVOSTI NA KLIMATSKE PROMENE

UNAPREĐENJE LOKALNIH
KLIMATSKIH POLITIKA KROZ
IZBOR I VREDNOVANJE
KRITERIJUMA ZA OCENU
RANJIVOSTI NA KLIMATSKE
PROMENE

Šume i šumski požari

 

Priručnik za OCD: Kako graditi zelenu svest za zeleni svet?

decembar 2020.

Ovaj priručnik nastao je s željom da vam približimo tematiku komunikacije s medijima, korišćenja društvenih mreža i povećanja vidljivosti. Cilj nam je da podelimo sopstvena iskustva i osvrnemo se na konkretne
izazove s kojima se suočava civilni sektor u nastojanju da stigne do svoje ciljne publike, a ujedno i proširi svoju publiku. U zasebnoj sekciji priručnika, fokusiramo se i na osnovne razlike u rodnim perspektivama u životnoj sredini, uzroke i posledice postojeće rodne dinamike, kao i na načine na koje se žene i životna sredina kroz uspešne društvene inicijative i kampanje uzajamno jačaju.

Uvođenje rodne perspektive u ekološki pokret Srbije

2020.

Publikacija je utemeljena na rodnoj analizi podataka i potreba organizacija unutar ekoloških mreža organizacija civilnog društva koje su učestvovale u empirijskom istraživanju tokom jeseni 2020. godine.  Potreba za ovom studijom ogleda se u činjenici da uprkos tome tome što su žene prisutnije u ekološkom pokretu u odnosu na muškarce, one su retko vidljive u dokumentima organizacija koja su uglavnom pisana u muškom rodu, kao i u zbirnim imenicama – članovi, volonteri, zaposleni, i sl. – koje su etimološki imenice muškog roda, te samim tim žene čine nevidljivim.

napredak u magli

Izveštaj iz senke Koalicije 27 „Poglavlje 27 u Srbiji: Napredak u magli“

mart 2019 – februar 2020.

Izveštaj iz senke Koalicije 27 „Poglavlje 27 u Srbiji: Malo para, još manje muzike“

mart 2018 – februar 2019.

poglavlje 27

Izveštaj iz senke Koalicije 27 „Poglavlje u Srbiji: Izveštaj o (ne)napretku“

novembar 2016 – februar 2018.

izveštaj o poglavlju 27

Izveštaj iz senke Koalicije 27 „Poglavlje 27: Još uvek u pripremi, godinu dana kasnije“

novembar 2016 – septembar 2017.

izveštaj o stanju životne sredine

Izveštaj iz senke Koalicije 27 „Poglavlje 27 u Srbiji: Još uvek u pripremi“

septembar 2015 – oktobar 2016.

Izveštaj iz senke Koalicije 27 „Srbija na putu pristupanja EU: Šta je sledeće u najskupljem poglavlju?“

septembar 2014 – decembar 2015.

koalicija 27

Prilog civilnog društva za izveštaj o napretku Srbije za 2014. godinu „Pregled Poglavlja 27: Životna sredina i klimatske promene“

2014.