Dokumentacija

Na ovoj stranici možete pronaći dokumentaciju potrebnu za prijavljivanje za program osnaživanja namenjen mrežama udruženja građana.

Napomena: Samo propisani obrasci koji su deo ovog poziva će se uzimati u razmatranje. Takođe, skrećemo pažnju da se detaljno pročitaju Smernice za podnosioce prijava, kako bi se ispunili zahtevi EKO-SISTEM programa osnaživanja.