Žene i životna sredina

Ženska uloga u EKO-SISTEMU

Žene su važni nosioci promena u zaštiti životne sredine, borbi protiv klimatskih promena i procesima održivog razvoja.

 

Postavljanje osnova za rodno osetljivo planiranje u sektoru zaštite životne sredine jedno je od najznačajnih društvenih pitanja Srbije u reformama predviđenim evropskim integracijama i Poglavljem 27.

 

Program EKO-SISTEM će kroz svoje aktivnosti promovisati aktivno učešće i ulogu žena u zaštiti životne sredine i raditi na stvaranju preduslova za uvođenje rodne perspektive u kreiranju politika u sektoru životne sredine.

Zašto je fokus na ženama?

 

Prema istraživanjima koja su sprovele Ujedinjene nacije, žene su nesrazmerno ugrožene u prirodnim katastrofama koji potiču od klimatskih promena. Istovremeno, žene imaju pozitivniji i proaktivniji stav prema aktivnostima koje imaju za cilj ublažavanje klimatskih promena, ali i zaštitu životne sredine. S obzirom na njihovu jedinstvenu ulogu u društvu koja podrazumeva primarnu odgovornost za prirodne resurse širom sveta, žene poseduju znanje i iskustvo da značajno utiču na njihovo očuvanje kroz razvoj zelene ekonomije. Zbog toga, EKO-SISTEM će se kroz svoje projektne aktivnosti zalagati za:

Odlučivanje

Veće učešće žena u kreiranju politika i donošenju odluka o životnoj sredini na svim nivoima.

Vidljivost

Veća vidljivost doprinosa i uloge žena u zaštiti životne sredine i reformama u sklopu Poglavlja 27.

Osnaživanje

Veće uključivanje i osnaživanje žena u sferi zelene ekonomije i održivog razvoja.

Vesti