2021

KLIMATSKI FORUM ekosistem program

Klimatski forum

Mreža: Klimatski forum

Vodeći partner: Centar za unapređenje životne sredine

Trajanje projekta: avgust-decembar 2021.

 

Klimatski forum je projekat koji ima za cilj da ojača kapacitete i vidljivost istoimene mreže, koja se bavi ublažavanjem posledica klimatskih promena i prilagođavanjem klimatskim promenama u Republici Srbiji. U okviru projekta, biće definisan dugoročni strateški okvir rada Klimatskog foruma na reformama u oblasti klimatskih promena, praćenja Poglavlja 27 i lokalnih politika klimatskih promena. Ujedno, ovaj projekat će unaprediti razumevanje donosilaca odluka o klimatskim promenama kroz dijalog, saradnju i kreiranje specifičnih proizvoda. Partnerske organizacije na projektu su: Udruženje građana Klima 101, Centar za razvoj neformalnog obrazovanja – CRNOG i Udruženje građana „GM Optimist“.

zelena stolica

Stabilna i snažna „Zelena stolica“ za veći uticaj na donosioce odluka

Mreža: Zelena Stolica

Vodeći partner: Centar modernih veština

Trajanje projekta: avgust-decembar 2021.

 

“Stabilna i snažna Zelena stolica za veći uticaj na donosioce odluka” je projekat mreže Zelena stolica. Njegov cilj je obezbeđivanje kontinuiteta u doprinosu reformama u životnoj sredini i monitoringu Poglavlja 27 kroz podizanje kapaciteta i unapređen dijalog i saradnju organizacija civilnog društva sa donosiocima odluka na nacionalnom i lokalnom nivou, korišćenjem različitih mehanizama za učešće javnosti u donošenju odluka o životnoj sredini. Pored formiranja projektnog tima, ispitivanja potreba i obuke članica mreža, fokus će biti i na radu sa poslanicima Odbora za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srbije. U tom procesu, biće sporvedena analiza horizontalnog zakonodavstva u ovoj oblasti i inicirano uspostavljanje lokalnih “Zelenih stolica”, uz poseban osvrt na urodnjavanje politika u oblasti životne sredine na lokalnom nivou. Takođe, organizacije će pokrenuti i kampanju usmerenu na građane. Partnerske organizacije na projektu su: Beogradski fond za političku izuzetnost, Ambasadori životne sredine, Ekološko udruženje „Zeleni sad“ i Arhus centar Novi Sad. 

Mreža dobre energije

Mreža: Mreža dobre energije

Vodeći partner: Pokret gorana Vojvodine

Trajanje projekta: avgust-decembar 2021.

 

“Mreža dobre energije” je projekat istoimene mreže pokrenut s ciljem da osposobi aktere u lokalnim zajednicama za informisano učešće u kreiranju i praćenju lokalnih klimatskih i energetskih politika. Kroz ovaj projekat, biće unapređeni znanje i veštine mladih iz odabranih opština za aktivno učešće u procesima koji doprinose unapređenju lokalnih javnih politika iz oblasti klimatskih promena i energetske efikasnosti. Jedan od ciljeva “Mreže dobre energije” jeste i da osnaži građane i predstavnike odabranih lokalnih samouprava u Srbiji da informisano učestvuju u donošenju odluka o politikama koje obrađuju teme “klimatske promene i energetska efikasnost” na lokalnom nivou, u skladu sa javnim politikama i propisima iz Poglavlja 27. Mreža će unaprediti svoje kapacitete za kontinuiranu komunikaciju sa ciljnim grupama koristeći sve dostupne kanale. Ključne aktivnosti u sklopu projekta biće program osnaživanja mladih “Energetski agenti”, povećanje razumevanja javnih politika i njihovog uticaja na život građana i unapređenje dostupnosti informacija na kanalima mreže. Partnerske organizacije na projektu su: RES Fondacija, Novi put i Beogradska otvorena škola.

Eko-mreža za budućnost Srbije

Mreža: Natura 2000 RCS

Vodeći partner: Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije

Trajanje projekta: avgust-decembar 2021.

 

“Eko-mreža za budućnost Srbije” je projekat mreže Natura 2000 RCS čiji su ciljevi kvalitetnija zaštita prirode, osvešćena i angažovana javnost, ojačane i povezane organizacije civilnog društva, kao i funkcionalna, dugotrajna i vidljivija Ekološka mreža Natura 2000. Kroz ovaj projekat biće ojačani tehnički kapaciteti i ljudski resursi mreže OCD “Natura 2000 RCS”, povećan nivo njene vidljivosti i uspostavljen kanal komunikacije i saradnje sa državnim institucijama. Među ključnim aktivnostima biće unapređenje baze i aplikacije za mobilne telefone “Biologer”, radionice i sastanci sa predstavnicima državnih institucija, uz aktivnu promociju kroz kampanju, video sadržaje i informativne publikacije. Partnerske organizacije na projektu su: NIDSB „Josif Pančić“, Udruženje za održivi razvoj i očuvanje prirodnih staništa Srbije „HabiProt“ i Pokret gorana Sremska Mitrovica Zasavica.

pošumimo vojvodinu program ekosistem

Pošumimo Vojvodinu: Platforma za učešće javnosti u odlučivanju o javnim politikama i pošumljavanju u AP Vojvodini

Mreža: Pošumimo Vojvodinu

Vodeći partner: Ekološki centar Stanište

Trajanje: avgust – decembar 2021.

 

Ovaj projekat ima za cilj da ohrabri aktivnije uključivanje građana i organizacija civilnog društva u odlučivanje o zaštiti životne sredine i sprovođenju pravih tekovina EU. U sklopu ovog projekta, to podrazumeva jačanje javne i medijske vidljivosti problema pošumljavanja i zaštite životne sredine u AP Vojvodini, uz poseban fokus na promociju mreže “Pošumimo Vojvodinu”. Na taj način, projekat će doprineti jačanju kapaciteta mreže i drugih OCD da sa organima vlasti ravnopravno učestvuju u odlučivanju o zaštiti životne sredine i monitoringu sprovođenja reformi predviđenih Poglavljem 27. U sklopu projekta, biće sprovedeno istraživanje o postojanju i sadržaju lokalnih dokumenata o pošumljavanju u APV, kao i o stanju u šumskim rasadnicima u APV. Rezultati će potom biti predstavljeni ciljnim grupama i široj javnosti. Partnerske organizacije na projektu su: Pokret gorana Sombora, Udruženje „Zeleni most“ i Udruženje za zaštitu šuma. 

zelena lista srbije

Oplaneti se: Zeleni karavan

Mreža: Zelena lista Srbije

Vodeći partner: Zelena lista Srbije

Trajanje projekta: avgust-decembar 2021.

 

“Oplaneti se: Zeleni karavan” je projekat mreže Zelena lista Srbije (ZLS), nastao s ciljem da ostvari doprinos pokrenutim reformama u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji, u skladu sa evropskim standardima u oblastima upravljanja otpadom i konceptom cirkularne i zelene ekonomije. Kroz ovaj projekat, biće ojačani programski, organizacioni i edukativni kapaciteti mreže Zelena lista Srbije, kao i njena vidljivost u lokalnim i nacionalnim okvirima. Takođe, stimulisaće se veće učešće članica mreže u utvrđivanju i praćenju realizacije javnih politika upravljanja otpadom. “Oplaneti se: Zeleni karavan” fokusiraće se na proširenje mreže Zelena lista Srbije kroz prijem novih članica, izradu i usvajanje novog strateškog plana ZLS i obuku saradnika ZLS za monitoring stanja zaštite životne sredine uz poseban osvrt na ulogu OCD u tom procesu. Biće sprovedena analiza realizacije javnih politika upravljanja otpadom u lokalnim sredinama, a mreža će organizovati i nacionalnu raspravu o cirkularnoj ekonomiji. Aktivnosti će biti praćene i kampanjom usmerenom na građane. Partnerske organizacije na projektu su: Centar za održivu budućnost „Zelena zona“, Inženjeri zaštite životne sredine, Eko-klub „Zeleni putokazi“, Ekološki pokret „Moravski orašak“, Odred izviđača „Zavičaj 1903“, Porečje-Vučje, Zeleni krug, Zeleni ključ, Udruženje građana „Village“ i Društvo mladih istraživača „Bor“.

Osnaživanje otpornosti lokalnih zajednica na klimatske promene „KlimAdapt21“

Mreža: Plavo-zelena mreža Futura

Vodeći partner: UNEKOOP

Trajanje projekta: avgust-decembar 2021.

 

“KlimAdapt 2021” je projekat Plavo-zelene mreže Futura, sa ciljem da ojača kapacitet i vidljivost mreža OCD koje se bave zaštitom životne sredine, kao i da unapredi dijalog i saradnju OCD sa donosiocima odluka na nacionalnom i lokalnom nivou. To će biti postignuto kroz senzibilizaciju javnosti i uspostavljanje dijaloga sa ključnim lokalnim akterima, u cilju unapređenja lokalnih javnih politika i prakse u skladu sa klimatskim politikama EU. U sklopu “KlimAdapt 2021”, Futura će definisati organizacioni, pravni i stratešiki okvir za svoje delovanje, uz povećanje vidljivosti mreže u javnosti i ojačan kapacitet članica za praćenje pregovaračkog procesa i doprinos ubrzavanju reformi u oblasti životne sredine. Glavne aktivnosti u okviru projekta biće edukativno-promotivna kampanja, unapređenje kapaciteta lokalnih vlasti, kao i analiziranje lokalnih javnih politika u oblasti adaptacije na klimatske promene. Partnerske organizacije na projektu su: Unija ekologa „UNEKO“, Fondacija za ekološke akcije „Green limes“, BIOPROJEKT Institut za bioekonomiju, održivu poljoprivredu i primenjenu ekologiju i Inicijativa za lokalni razvoj Kraljevo. 

Zelena agenda na lokalnom nivou

Mreža: Mreža evropskog pokreta u Srbiji

Vodeći partner: Evropski pokret u Srbiji – Leskovac

Trajanje projekta: avgust-decembar 2021.

 

“Zelena agenda na lokalnom nivou” je projekat Mreže Evropskog pokreta u Srbiji čiji je cilj doprinos aktivnijiem uključivanju organizacija civilnog društva i drugih aktera u sprovođenju i zagovaranju pravnih tekovina EU u oblasti zaštite životne sredine. To podrazumeva prepoznavanje Mreže Evropskog pokreta u Srbiji u javnosti kao kredibilnog partnera za pripremu i sprovođenje lokalnih javnih politika koje se odnose na životnu sredinu i klimatske promene. Glavne aktivnosti u sklopu ovog projekta biće mapiranje i procena kapaciteta mreže EPUS i lokalnih OCD koje se bave pitanjima životne sredine, kao i konsultacije sa članicama Mreže EPUS u vezi sa planiranjem i koordinacijom zajedničkih akcija. Takođe, biće izrađena elektronska platforma za razmenu informacija, iskustava i pokretanje inicijativa. Mreža će organiziovati i radionice za lokalne OCD i aktiviste i okrugli stolovi o upravljanju klimatskim promenama, a sve aktivnosti biće praćene i medijskom kampanjom. Partnerske organizacije na projektu su: Evropski pokret u Srbiji Beograd, Evropski pokret u Srbiji Kraljevo, Evropski pokret u Srbiji Kruševac, Evropski pokret u Srbiji Sremska Mitrovica, Evropski pokret u Srbiji Subotica i Evropski pokret u Srbiji Valjevo.

proaktiv ekosistem program

Građani za prirodu jugoistočne Srbije: Ocena kvaliteta upravljanja zaštićenim područjima 

Mreža: Građani za prirodu Srbije

Vodeći partner: Proaktiv

Trajanje projekta: avgust-decembar 2021.

 

“Građani za prirodu jugoistočne Srbije – ocena kvaliteta upravljanja zaštićenim područjima na teritoriji jugoistočne Srbije” je projekat mreže “Građani za prirodu Srbije”, koji ima za cilj decentralizaciju modela upravljanja zaštićenih područja. Na taj način bi se obezbedilo uključivanje lokalne samouprave, organizacija civilnog društva i lokalne zajednice u upravljanje zaštićenim područjima. Projekat je usmeren na tri osnovne grupe aktivnosti: jačanje kapaciteta organizacija za delovanje mreže, jačanje odnosa između predstavnika zainteresovanih strana, donosilaca odluka i članica mreže, kao i realizaciju kampanje za informisanje javnosti i šire učešće zajednice u zagovaranju promene modela upravljanja. Partnerske organizacije na projektu su: Društvo za zaštitu životne sredine „Stara planina“, Građanska čitaonica Evropa, GEA Udruženje građana za ekologiju i zaštitu životne sredine i Udruženje građana „Zvono“.

Ekocentar u akciji 

Mreža: Ekonet mreža

Vodeći partner: Forum civilne akcije FORCA

Trajanje projekta: avgust-decembar 2021.

 

“Ekocentar u akciji” je projekat EKONET mreže koji ima za cilj stvaranje uslova za aktivno uključivanje Ekonet mreže u procese reformi zaštite životne sredine. Projekat ima poseban fokus na oblast upravljanja komunalnim otpadom u četiri okruga u Srbiji, gde će biti utvrđeno postojeće stanje u oblasti pravnih propisa i praksi lokalnih samouprava. Aktivnosti u sklopu projekta uključivaće obuke i treninge u cilju podizanja kapaciteta mreže “Ekonet”, utvrđivanje stanja i praksi u lokalnim samopuravama u oblasti upravljanja komunalnim otpadom, kao i sprovođenje kampanje u cilju povećanja svesti  javnosti označaju upravljanja komunalnim otpadom. Partnerske organizacije na projektu su: Timočki omladinski centar, Edukativni centar Kruševac i Somborski edukativni centar.

pošumimo vojvodinu program ekosistem

Šuma zove na dijalog 

Mreža: Pošumimo Vojvodinu

Vodeći partner: Pokret gorana Novog Sada

Trajanje projekta: avgust-decembar 2021.

 

“Šuma zove na dijalog” je projekat mreže Pošumimo Vojvodinu koji ima za cilj unapređivanje svesti građana i donosilaca odluka o očuvanju i unapređenju postojećih šuma, kao i povećanju površina pod šumama i njihovu negu u AP Vojvodini. Kroz projekat, biće pojačana vidljivost mreže i unapređen dijalog između građana i nadležnih institucija, kao i međusektorska saradnja. Aktivnosti u sklopu projekta podrazumevaće edukaciju, pošumljavanje, promociju, aktivnosti na jačanju mreže i njene vidljivosti, kao i aktivnosti na jačanju komunikacije i intersektorske saradnje. Partnerske organizacije na projektu su: Ekološki pokret Vrbasa, Ruralni centar „Sova“ i Dečija ekološka akademija. 

dobrovoljno vatrogasno društvo kraljevo

Zajedno možemo da zaštitimo naše šume

Mreža: Gradski vatrogasni savez Kraljevo

Vodeći partner: Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljevo

Trajanje projekta: avgust-decembar 2021.

 

“Zajedno možemo da zaštitimo naše šume” je projekat Gradskog vatrogasnog saveza Kraljevo čiji je cilj doprinos zaštiti zaštiti šuma i šumskog biodiverziteta od posledica izazvanih šumskim požarima. U okviru projekta, članstvo mreže aktivno će učestvovati u praćenju i sprovođenju javnih politika u oblasti civilne zaštite i zaštite životne sredine. Takođe, radiće se na ojačavanju svesti lokalne zajednice o značaju i ulozi dobrovoljnog vatrogastva i volonterizma u sistemu civilne zaštite na lokalnom i nacionalnom nivou. U okviru projekta, biće organizovane aktivnosti na jačanju kapaciteta članstva dobrovoljnih vatrogasnih društava u Kraljevu i članica ženske sekcije Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kraljevo. Takođe, članice mreže će raditi na uspostavljanju saradnje sa ostalim sektorima civilne zaštite i upravljačima prirodnim dobrima, kao i na promociji Poglavlja 27 u oblasti zaštite šumskih resursa od požara, civilne zaštite i dobrovoljnog angažovanja i volonterizma u cilju jačanja sistema civilne zaštite. U sklopu projekta, biće organizovan i edukativni program za učenike osnovnih škola na temu protivpožarne kulture i zaštite šuma od požara. Partnerske organizacije na projektu su: Dobrovoljno vatrogasno društvo Studenica, Dobrovoljno vatrogasno društvo Vitkovac-Milakovac-Pečenog, Dobrovoljno vatrogasno društvo Vitkovac, Dobrovoljno vatrogasno društvo Kamenica i Dobrovoljno vatrogasno društvo Bukovica. 

Idejna utemeljenost ekološki svesnog delovanja

Mreža: Banatska platforma

Vodeći partner: Ekološko udruženje „Avalon“

Trajanje projekta: avgust-decembar 2021.

 

“Idejna utemeljenost ekološki svesnog delovanja” je projekat mreže Banatska platforma koji ima za cilj jačanje idejne utemeljenosti pregalaca koji se zalažu za reforme u zaštiti životne sredine. To podrazumeva izgradnju svesti o važnosti poštovanja principa rodne i socijalne ravnopravnosti, kao i međugeneracijske tolerancije u zaštiti životne sredine, kao i jačanje kapaciteta mreže, njene vidljivosti i vidljivosti projekta kroz intenziviranje zajedničkih aktivnosti. Aktivnosti u sklopu projekta uključuju edukaciju, promociju projekta i mreže, jačanje kapaciteta Banatske platforme i monitoring primene donetih ekoloških zakona usklađenih sa pravnim tekovinama EU na lokalnom nivou. Partnerske organizacije na projektu su: Udruženje građana „Aurora“, Eko-centar „Tisa“ i Udruženje građana „Eko-zona Kovin“.