O programu

Šta je EKO-SISTEM

Program EKO-SISTEM nastao je s ciljem da podrži reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva (OCD) i drugih aktera u društvu u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije (EU). Program sprovode Mladi istraživači Srbije u periodu od 2020. do 2024. godine, a podržava Švedska.


Kroz realizaciju programskih aktivnosti, Mladi istraživači Srbije nastoje da ubrzaju promene u sektoru zaštite životne sredine u Srbiji kroz jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i njihovo umrežavanje. Istovremeno, program se fokusira na pokretanje neophodnih promena u stavovima ka zaštiti životne sredine i praksama građana, lokalnih vlasti i državnih institucija.

U procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji (EU), Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene predstavlja čak jednu trećinu pravne tekovine EU i zahteva široke akcije i velika ulaganja. Uprkos obimu i značaju promena koje nas očekuju, o njima se malo zna i još manje govori. Organizacije civilnog društva (OCD) koje se bave životnom sredinom imaju ključnu ulogu u nadgledanju i (pre)usmeravanju strateških pravaca Vlade Srbije u oblasti zaštite životne sredine.

 

One predstavljaju most između institucija i građana i mogu da ostvare veliki uticaj na jačanje podrške reformama koje nas očekuju. EKO-SISTEM nastoji da poveže građane, organizacije civilnog društva i donosioce odluka. Zajedničkim naporima, oni će preuzimanjem i primenom propisa EU koji uređuju ovu oblast značajno doprineti unapređenju stanja životne sredine.

Naše aktivnosti

EKO-SISTEM realizuje se kroz tri glavne aktivnosti koje u sinergiji treba da informišu, edukuju, podstiču dijalog i proaktivne korake u svim ciljnim grupama programa.

Oikos podrška

Tim Mladih istraživača Srbije zadužen za podršku edukaciji, politikama i umrežavanju OCD u cilju boljeg razumevanja pravnih tekovina EU u oblasti zaštite životne sredine.

Grantovi

Program finansijske podrške namenjen udruženjima građana koja se bave različitim temama u okviru Poglavlja 27. Realizovaće se tokom 2021. i 2022. godine.

Kampanja

Promocija prednosti pristupanja Evropskoj uniji i pozitivnih efekata koje bi promene u oblasti zaštite životne sredine imale na svakodnevni život građana u Srbiji.

Šta želimo da postignemo

Do kraja programa, naš cilj je da unapredimo znanje organizacija civilnog društva o politikama životne sredine. To znanje treba da bude proaktivno, u službi daljeg, autoritativnijeg učešća civilnog sektora u procesima zaštite životne sredine.

Umreženost, međusektorska saradnja i javni dijalog su ključni preduslovi za uspeh reformi u sektoru zaštite životne sredine. Do kraja 2022. godine, radićemo na poboljšanju dijaloga i saradnje organizacija civilnog društva i institucija na prenošenju i primeni pravnih tekovina EU.

Uz ojačane kapacitete i umreženost, EKO-SISTEM će doprineti i većoj vidljivosti organizacija civilnog društva, što će poboljšati njihov kredibilitet i učvrstiti ulogu civilnog sektora u donošenju važnih odluka.

Uz informisanje, cilj EKO-SISTEMA je da stvori kolektivno razumevanje o koristima zaštite životne sredine, kao i važnoj ulozi koju svaki pojedinac ima u donošenju, primeni i praćenju sprovođenja politika koje uređuju ovu oblast.

S obzirom na poseban fokus programa na rodno osetljivo planiranje u sektoru zaštite životne sredine, cilj EKO-SISTEMA je da stimuliše veće uključivanje žena u procese donošenja odluka i kreiranje politika kako bi bile “skrojene” po meri žena i u skladu s njihovim potrebama.

Naš tim

Ekosistem tim 2023