2022

KLIMATSKI FORUM ekosistem program

Klimatski forum-KF

Mreža: Klimatski forum

Vodeći partner: Centar za unapređenje životne sredine

Trajanje projekta: jul- decembar 2022.

Klimatski forum je projekat koji ima za cilj da ojača kapacitete i vidljivost istoimene mreže, koja se bavi ublažavanjem posledica klimatskih promena i prilagođavanjem klimatskim promenama u Republici Srbiji. U okviru projekta, biće definisan dugoročni strateški okvir rada Klimatskog foruma na reformama u oblasti klimatskih promena, praćenja Poglavlja 27 i lokalnih politika klimatskih promena. Ujedno, ovaj projekat će unaprediti razumevanje donosilaca odluka o klimatskim promenama kroz dijalog, saradnju i kreiranje specifičnih proizvoda. Partnerske organizacije na projektu su: Udruženje građana Klima 101, Centar za razvoj neformalnog obrazovanja – CRNOG i Udruženje građana „GM Optimist“.Klimatski forum je projekat čiji je osnovni fokus doprinos ublažavanju klimatskih promena u Republici Srbiji kroz unapređenje kapaciteta organizacija članica mreže da zagovaraju reforme u oblasti klimatskih promena. Pored rada na osnaživanju mreže, drugi aspekt je usmeren na unapređenje znanja i informisanost građana/građanki o klimatskim promenama, energetskoj tranziciji i dostupnosti solarne energije. Mreža će organizovati i vikend kampove na kojima će se održati predavanja na temu klimatskih promena i energetske efikasnosti,  a sprovešće se i akcija podizanja zasada uz reku Despotovicu. U okviru sajta biće postavljen i solarni kalkulator koji će služiti za proračun potencijala za napajanje solarnom energijom na određenom području.

Partnerske organizacije na projektu su: Centar za unapređenje životne sredine (Beograd), Udruženje građana Klima 101 (Beograd), Centar za razvoj neformalnog obrazovanja – CRNOG (Beograd) i Udruženje građana GM OPTIMIST (Gornji Milanovac).

 

 

zelena stolica

Aktivna “Zelena stolica” za veće učešće žena i muškaraca u donošenju odluka na lokalnom i nacionalnom nivou

Mreža: Zelena stolica

Vodeći partner: Centar modernih veština

Trajanje projekta: jul-decembar 2022.

Aktivna Zelena stolica je projekat koji svojim aktivnostima treba da doprinese većem uključivanju građana/građanki u procese donošenja odluka u oblasti zaštite životne sredine na lokalnom i nacionalnom nivou zasnovanom na principu rodne ravnopravnosti. Definisane ciljeve mreža će ostvariti kroz rad na unapređenju kapaciteta svojih članica za uspostavljanje dijaloga i saradnje između jedinica lokalne samouprave, donosioca odluka i građana/građanki kroz održavanje treninga i koordinacionih sastanaka. Drugi deo aktivnosti biće usmeren na predstavljanje mehanizma zelene stolice predstavnicima jedinice lokalne samouprave, OCD i građana/građanki kao načina da se javnost uključi u proces donošenja odluka koje se tiču zaštite životne sredine. Poseban akcenat biće stavljen na kontinuiranu edukaciju i promociju Zelene stolice kroz online kanale komunikacije i dostupne medije.

Partnerske organizacije na projektu su: Centar modernih veština (Beograd), Beogradski fond za političku izuzetnost (Beograd), Ambasadori održivog razvoja i životne sredine 8Beograd), Ekološko udruženje Zeleni sad (Novi Sad), Arhus centar Novi Sad (Novi Sad)

 

5G mreže dobre energije

Mreža: Mreža dobre energije

Vodeći partner: Pokret gorana Vojvodine

Trajanje projekta: avgust-decembar 2021.

Aktivnostima projekta 5G mreža dobre energije nastojaće se da se osposobe akteri u lokalnim zajednicama za informisano učešće u kreiranju i praćenje lokalnih klimatskih i energetskih politika. Projekat je poseban akcenat stavio na edukaciju i razvoj veština kod mladih za aktivno učešće u procesima koji doprinose unapređenju lokalnih javnih politika iz oblasti klimatskih promena i energetske efikasnosti. Pored mladih, mreža će osnaživati i građane/ke i predstavnike jedinica lokalnih samouprava u Srbiji za saradnju na svim nivoima, za planiranje zasnovano na dokazima i za dizajniranje lokalnih intervencija, kroz kreiranje rodno senzitivnih baza podataka o lokalnim energetikama.  U okviru projekta biće razvijen i Atlas dobre energije –„open data“ baza podataka o energetskoj efikasnosti 30 opština u Srbiji, kao i konferencija na kojoj će biti prezentovan Atlas.

Partnerske organizacije na projektu su: Pokret gorana Vojodine (Sremski Karlovci), RES Fondacija, (Beograd), Novi put (Kraljevo) i Beogradska otvorena škola (Beograd).

natura 2000

Resursni centar Srbije “Natura 2000” – mreža organizacija za zaštitu prirode

Mreža: Natura 2000 RCS

Vodeći partner: Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije

Trajanje projekta: jul-decembar 2022.

Mreža Natura 2000 RCS u fokus svog projekta stavila je zaštitu prirode kroz sprovođenje mera aktivne zaštite vrsta, unapređenje institucionalnog okvira i kapaciteta nosilaca javnih ovlašćenja, a sve to uz osnaživanje mreže organizacija civilnog društva RCS „Natura 2000“. Osim rada na povećanju vidljivosti mreže i samog projekta, niz aktivnosti biće usmeren na organizaciju kampova i obuka za prepoznavanje, prijavljivanje i postupanje u slučajevima trovanja divljih životinja. Poseban akcenat biće na zaštiti beloglavog supa i aktivno uključivanje građana/građanki u zaštitu ove vrste, u čije svrhe će biti organizovan kamp za prstenovanje i markiranje beloglavog supa. Takođe biće održana i jednodnevna obuka za prepoznavanje, prijavljivanje i postupanje u slučajevima trovanja divljih životinja.

Partnerske organizacije na projektu su: Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (Novi Sad),  NIDSB Josif Pančić (Novi Sad) , HabPirot (Niš), Udruženje za održivi razvoj i očuvanje prirodnih staništa Srbije (Novi Sad ) i Pokret gorana Sremska Mitrovica (Zasavica).

 

pošumimo vojvodinu program ekosistem

Pošumimo Vojvodinu – Platforma za učešće javnosti u odlučivanju o javnim politikama zaštite prirode i pošumljavanju u AP Vojvodini

Mreža: Pošumimo Vojvodinu

Vodeći partner: Ekološki centar Stanište

Trajanje projekta: jul-decembar 2022. 

Projekat mreže Pošumimo Vojvodinu usmeren je na podsticanje građana i organizacija civilnog društva da aktivnije učestvuju u odlučivanju o zaštiti životne sredine i sprovođenju pravnih tekovina EU, kao i praćenju sprovođenja reformi u Poglavlju 27. U ovom procesu primarne aktivnosti orijentisane su na jačanje javne podrške u rešavanju problema pošumljavanja i zaštite životne sredine u Automnoj Pokrajini Vojvodini i vidljivosti mreže „Pošumimo Vojvodinu“. Kako bi ostvarila definisane ciljeve, mreža će raditi na konstantnom jačanju kapaciteta mreže i OCD da ravnopravno sa organima vlasti učestvuje u dijalogu u vezi odlučivanja o zaštiti životne sredine.

Partnerske organizacije na projektu su: Ekološki centar Stanište (Vršac), Pokret gorana Sombora (Sombor), Udruženje Zeleni most (Banatski Brestovac) i Udruženje za zaštitu šuma (Novi Sad).

zelena lista srbije

Oplaneti se: Zeleni karavan se nastavlja

Mreža: Zelena lista Srbije

Vodeći partner: Zelena lista Srbije

Trajanje projekta: jul-decembar 2022.

Zelena lista Srbije i ovogodišnjim projektom nastavlja sa pružanjem doprinosa sprovođenju reformi zaštite životne sredine u Srbiji definisanih evropskim standardima i direktivama. U okviru projekta mreža Zelena lista Srbije nastojaće da afirmiše koncepte cirkularne i zelene ekonomije i održivi razvoj koji se baziraju na većoj uključenosti građana, OCD i javnosti u kreiranju politika i donošenja odluka u oblasti zaštite životne sredine na svim nivoima: nacionalnom, regionalnom i lokalnom. Kako bi ostvarila ove ciljeve mreža će jedan deo svojih aktivnosti usmeriti na analizu propisa i prakse kada je učešće javnosti u odlučivanju o javnim politikama u pitanju. Dugi deo aktivnosti obuhvatiće analizu prisutnosti tema kao što je cirkularna i zelena ekonomija u obrazovnim institucijama, kao i kreiranje edukativnog i informativnog materijala koji će podržati glavne aktivnosti projekta. U okviru projekta biće sprovedene i akcije čišćenja zaštićenih područja i trase evropskih pešačkih puteva (Bor) i lokalnih manjih akcija za decu i mlade na obeležavanju značajnih ekoloških datuma (Raška, Knjaževac, Bor).

Partnerske organizacije na projektu su: Eko klub Zeleni putokazi (Raška), Ekološki pokret Moravski orašak (Trstenik), Zeleni krug (Novi Sad), Udruženje građana Village (Bor), Društvo mladih istraživača Bor (Bor).

pošumimo vojvodinu program ekosistem

Šuma zove na dijalog 2

Mreža: Pošumimo Vojvodinu

Vodeći partner: Pokret gorana Novog Sada

Trajanje projekta: jul-decembar 2022.

Šuma zove na dijalog je projekat usmeren na podizanje svesti građana o značaju očuvanja postojećih šumskih područja, kao i potrebi kontinuiranog povećanja područja pod šumamam na području Autonomne Pokrajine Vojvodine. Projektom je planirano da se održe radionice za decu, prosvetne radnike i novinare na temu značaja šuma, kao i načinima kako da se oni uključe u procese pošumljavanja i očuvanja šuma. Pored podizanja svesti građana o značaju šuma, ovo je način i da se podigne vidljivost mreže „Pošumimo Vojvodinu“ i samim tim ojača pregovaračka, kao i moć zagovaranja u ovoj oblasti na području Vojvodine. Jedan od najvažnijih aspekata projekta je uspostavljanje dijaloga između građana/ki i donosioca odluka i uspostavljanje saradnje sa lokalnim samoupravama i velikim poljoprivrednim posednicima u cilju podizanja šumskih zaštitnih pojaseva. Partnerske organizacije na projektu su: Pokret Gorana Novog Sada (Novi Sad), Ekološki pokret Vrbasa (Vrbas), Ruralni centar Sova (Sremska Mitrovica) i Dečija ekološka akademija (Novi Sad).

ekonet mreža program ekosistem

Ekonet – korak dalje

Mreža: Ekonet

Vodeći partner: FORCA

Trajanje projekta: jul-decembar 2022.

Mreža Ekonet u projektu „Ekonet – korak dalje” akcenat je stavila na primenu nacionalnog Programa upravljanja otpadom, u četiri opštine u Srbiji. Pored rada sa jedinicama lokalnih samouprava na usklađivanju lokalnih politika sa nacionalnim Programom upravljanja otpadom, projekat će obuhvatiti i rad sa decom, mladima i građanima na podizanju svesti o značaju pravilnog upravljanja otpadom. Sve ove aktivnosti pratiće kontinuirani rad na podizanju kapaciteta mreže Ekonet da se bavi temom upravljanja otpadom kroz povećanje ekspertize postojećih članica mreže i prijem novih članova/ca.

Partnerske organizacije na projektu su: Forca (Požega), Timočki omladinski centar (Zaječar), Edukativni centar Kruševac (Kruševac) i Somborski edukativni centar (Sombor).

U susret klimatskoj pravdi

Mreža: Mreža Evropskog pokreta u Srbiji

Vodeći partner: Evropski pokret u Srbiji- Leskovac

Trajanje projekta: jul-decembar 2022.

U susret klimatskoj pravdi je projekat koji treba da doprinese aktivnijem uključivanju organizacija civilnog društva u sprovođenje pravnih tekovina EU u oblasti zaštite životne sredine, kao i u proces praćenja javnih politika u oblasti prilagodjavanja na klimatske promene. U svrhe realizacije glavnih ciljeva projekta biće razvijen alat za praćenje javnih politika u oblasti klimatskih promena i pokrenut  dijalog o ključnim aspektima klimatski pametne lokalizacije sa posebnim akcentom na rodnu perspektivu. Podizanje svesti o značaju klimatski pametne lokalizacije je jedan od bitnijih aspekata projekta koji će se realizovati kroz edukativne aktivnosti kao što su radionice, okrugli sto i razvoj e-savetovališta u oblasti primene principa klimatske pravde i rodno odgovorne klimatske politike među članicama mreže. Pored toga biće medijski predstavljen koncept klimatske pravde.

Partnerske organizacije na projektu su:   Evropski pokret u Srbiji(Leskovac), Evropski pokret u Srbiji(Beograd), Evropski pokret u Srbiji (Kraljevo), Evropski pokret u Srbiji (Kruševac), Evropski pokret u Srbiji (Sremska Mitrovica),  Evropski pokret u Srbiji (Valjevo)

dobrovoljno vatrogasno društvo kraljevo

Zajedno možemo da zastitimo naše šume 2

Mreža: Gradski vatrogasni savez Kraljeva

Vodeći partner: Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljevo

Trajanje projekta: jul-decembar 2022.

Zajedno možemo da zaštitimo naše šume je projekat koji ima za cilj da podigne aktivizam organizacija civilnog društva u sprovođenju mera zaštite šuma i šumskih resursa na lokalnom nivou, i to kroz unapređenu saradnju vatrogasnih društava i udruženja planinara na zaštiti šuma. Pored jačanja saradnje vatrogasnog društva, planinara i drugih organizacija vršiće se i intenzivna edukacija mladih i građana o značaju šuma i šumskih područja. Sa mladima će se raditi i na volonterskom aktivizmu kroz organizovane volonterske kampove na kojima će steći znanja o tome kako da svojim ponašanjem spreče nastanak požara. Medijska kampanja „Šume su pluća naše planete – zaštitimo ih“ će pratiti ostale aktivnosti projekta kroz seriju edukativnih videa o šumama i značaju šumskih područja.

Partnerske organizacije na projektu su: Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljevo, Dobrovoljno vatrogasno društvo Studenica, Dobrovoljno vatrogasno društvo Vitkovac, Milakovac, Pečenog, Dobrovoljno vatrogasno društvo Miločaj, Dobrovoljno vatrogasno društvo Kamenica, Dobrovoljno vatrogasno društvo Bukovica i Dobrovoljno vatrogasno društvo Vrba.

Idejno utemeljenje ekološki svesnog delovanja 2

Mreža: Banatska platforma

Vodeći partner: Ekološko udruženje Avalon

Trajanje projekta: jul-novembar 2022.

Idejno utemeljenje ekološki svesnog delovanja je projekat koji za rezultat treba da ima uvećanje znanja o razlozima zbog kojih treba započeti reformu zaštite životne sredine. To podrazumeva izgradnju praktičnih znanja u oblasti zakonskih procedura kao sredstvu za jačanje kapaciteta mreže i šireg stanovništva za doprinos ekološkim reformama na lokalu. Ostale aktivnosti na projektu ukjučuju edukativne seminare, emisije i online kampanje usmerene na edukaciji kao i jačanje mreže kroz povećanje njene vidljivosti.

Partnerske organizacije na projektu su: Ekološko udruženje Avalon (Vršac), Udruženje građana Aurora (Bela Crkva), Eko centar Tisa (Novi Kneževac) i Udruženje građana Eko zona Kovin (Kovin).

proaktiv ekosistem program

Građanski aktivizam u službi prirode

Mreža: Građani za prirodu Srbije

Vodeći partner: Ekološko udruženje PROAKTIV

Trajanje projekta: jul-decembar 2022.

Građanski aktivizam u službi prirode je projekat mreže Građani za prirodu Srbije pokrenut sa ciljem da doprinese decentralizaciji politika zaštite životne sredine kroz uključivanje javnosti u procese donošenja odluka. Kako bi se ovaj cilj postigao mreža će raditi na razvoju kako novih mehanizama za učešće javnosti u procesima donošenja odluka o životnoj sredini na lokalnom i nacionalnom nivou, tako i na razvoju novih modela građanskog nadzora (monitoringa) primena politika i praksi u oblasti zaštite prirode. U ovu svrhu biće angažovano 20 aktivista, potencijalnih saradnika na obezbeđivanju kontinuiranog građanskog nadzora i daljeg zagovaranja decentralizacije politika zaštite životne sredine.

Partnerske organizacije na projektu su: Proaktiv (Niš), Društvo za zaštitu životne sredine Stara Planina (Pirot), Građanska čitaonica Evropa (Bor), GEA Udruženje građana za ekologiju i zaštitu  životne sredine (Vršac) i Udruženje građana Zvono (Pirot).

unekoop program ekosistem

Osnaživanje otpornosti lokalnih zajednica na klimatske promene „KlimAdapt 22“

Mreža: Plavo-zelena mreža Futura

Vodeći partner: UNEKOOP

Trajanje projekta: jul-decembar 2022.

Osnaživanje otpornosti lokalnih zajednica na klimatske promene „KlimAdapt 22“ je projekat Plavo-zelene mreže Futura orijentisan na postizanje veće klimatske otpornosti lokalnih zajednica kroz unapređen dijalog i saradnju sa donosiocima odluka na nacionalnom i lokalnom nivou. Najveći akcenat u projektu biće stavljen na osnaživanje lokalne uprave za adaptaciju na negativne posledice klimatskih promena kroz integrisanje  prilagođavanja  na  izmenjene klimatske uslove u postojeće instrumente lokalnih javnih politika. Mreža će podići svoje kapacitete za praćenje pregovaračkih procesa u ovoj oblasti, kako bi ubrzala reforme u oblasti zaštite životne sredine.

Partnerske organizacije na projektu su: UNEKOOP (Paraćin), Unija ekologa UNEKO (Beograd), Fondacija za ekološke akcije Green Limes (Novi Banovci) i Inicijativa za lokalni ravoj Kraljevo (Kraljevo).