Korak ka dobrom upravljanu – Smernice za uključivanje OCD u radne grupe

arhuska konvencija

Na predlog Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 30. januara 2020. godine usvojila Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u radne grupe za izradu predloga dokumenata javnih politika i nacrta, odnosno predloga propisa („Sl. glasnik RS“, br. 8/20). Zbog vanrednog stanja i COVID-19 epidemije, ovaj izuzetno bitan dokument za rad udruženja građana nije bio adekvatno promovisan u medijima.


Svrha Smernica je da urede i podstaknu uključivanje zainteresovanih strana i ciljnih grupa, pre svega organizacija civilnog društva, u radne grupe koje formiraju organi državne uprave i time obezbede njihovu participaciju u što ranijoj fazi procesa odlučivanja.

Istovremeno, njima se nastoji usmeriti rad organa državne uprave u pravcu daljeg unapređenja uključivanja civilnog društva u postupke izrade propisa i dokumenata javnih politika definisanih Smernicama za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa.


Verujemo da će se primenom Smernica, kroz uključivanje predstavnika civilnog društva koji imaju odgovarajuće iskustvo i ekspertizu, obezbediti kvalitetniji proces pripreme ali i sprovođenja propisa i dokumenata javnih politika.

U odeljku Biblioteka možete preuzeti izvod iz Službenog glasnika gde su objavljene smernice.

Budi u toku!

Prijavi se za naš bilten i budi u toku sa najnovijim vestima, akcijama, konkursima i obukama iz oblasti zaštite životne sredine.