Biblioteka

kancelarija za saradnju s civilnim društvom

Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u radne grupe za izradu predloga dokumenata javnih politika i nacrta, odnosno predloga propisa 

(„Službeni glasnik RS“, br. 8/20)