Zajedno možemo da zaštitimo naše šume

Kmpa šume su pluća naše zemlje

Iza ovog naslova krije se istoimeni projekat koji u okviru drugog ciklusa programa EKO-SISTEM podrška reformama u oblasti zaštite životne sredine, sprovodi Dobrovoljno vatrogasno društvo Kraljevo sa svojim partnerima.

U oviru projekta poseban akcenat stavljen je na edukaciju dece o značaju šuma i šumskih područja, načinima njihovog očuvanja kao i prevenciji od šumskih požara.

Kao deo edukacije u ovom projektu organizovan je ekološki kamp „Šume su pluća naše planete – zaštitimo ih“, na kojem je učestvovalo 18 srednjoškolaca iz Kraljeva, Kladova, Kuršumlije, Trstenika, i koji je održan je 1. i 2. oktobra u nastavnoj bazi Šumarskog fakulteta iz Beograda na planini Goč.

Tokom kampa deca su se upoznala sa šumskim resursima Srbije, zaštićenim šumskim područjima na opštini Kraljevo kao i ulogom šumskog ekosistema u kontekstu klimatskih promena.

Izuzetan značaj ovog kampa bio je praktični deo nastave gde su se učenici upoznali sa planinarskom i vatrogasnom opremom, naučili su kako da koriste mape i drugu opremu koja im pomaže za snalaženje u prirodi. Ovo je bila prilika da se kroz šetnju planinarskom stazom na Goču, učenici upoznaju i sa određenim biljnim vrstama karakterističnim za ovo područje.

Nakon eko kampa, kao drugi deo edukacije, u novembru je organizovana akcija pošumljavanja terena na lokaciji Prerovo, koji je ogoljen planskom sečom drvne građe.

Učesnici kampa su na toj lokaciji, odabranoj od strane Šumarskog fakulteta, na nadmorskoj visini od oko 1240 metara posadili 150 sadnica jele i 50 sadnica planinskog javora, sve uz nadgledanje šumara tog područja.

Pored pošumljavanja, koje je od izuzetnog značaja za obnavljanje šumskog područja, deca su imala priliku da saznaju više o raznovrsnosti biljnog sveta na Goču, njegovom značaju, kao i kako i zašto se biraju određene sadnice za pošumljavanje.

Ovo je ujedno bila i prilika da se učenici još jednom podsete na značaj pravilnog ponašanja u šumskih područjima, o načinima prepoznavanja rizičnog ponašanja i potencijalnih požara, kao i kako da deluju u slučaju da se požar desi.

Praktičan rad sa učenicima i njihovo direktno uključivanje u rešavanje problema, dobar je način ne samo za izgradnju ekološke svesti kod njih, već i motivisanje da sami budu svesni i odgovorni prema prirodi i nosioci nekih budućih ekoloških akcija.

Više o projektu Zajedno možemo da zaštitimo naše šume 2, i ostalim aktivnostima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kraljevo možete pronaći na njihovom sajtu.