Arhuska konvencija: Poziv i apel udruženjima građana

arhuska konvencija

Ministarstvo zaštite životne sredine pokrenulo je izradu IV Nacionalnog izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije. Konvencija o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine predstavlja jedan od najnaprednijih međunarodnih ugovora u tom sektoru.

Konvencija sadrži zahtev da se podacima u vezi sa životnom sredinom upravlja na transparentan način, da informacije budu dostupne civilnom sektoru i predstavnicima svih relevantnih zainteresovanih strana, kao i da se svim akterima dozvoli učešće u formulisanju politike i poštuje njihovo pravo na zdravu životnu sredinu.

Detaljna uputstva o načinu učešća u izradi IV Nacionalnog izveštaja možete pronaći na sajtu Ministarstva.

Mladi istraživači Srbije – Arhus centar Novi Beograd apeluje na udruženja građana koja se bave zaštitom životne sredine da  iskoriste ovu priliku i iznesu svoja mišljenja i preporuke. Rok za dostavljanje predloga i informacija je 3. jul. Samo aktivnim učešćem velikog broja organizacija bićemo u mogućnosti da dobijemo pravu sliku o tome koliko se i kako Arhuska konvencija sprovodi u Srbiji. Izrada izveštaja je prilika da se skrene pažnja nadležnih na nedostatke.

Imajući u vidu značaj Arhuske konvencije, kao i brojne probleme sa kojima se udruženja građana susreću u svom radu, spremni smo da pomognemo udruženjima prilikom davanja komentara i preporuka za izveštaj.

Ukoliko vam je potreban savet, podrška pri tumačenju upitnika ili bilo koja vrsta pomoći vezano za IV Nacionalni izveštaj o sprovođenju Arhuske konvencije, javite se timu OIKOS podrške u okviru programa EKO-SISTEM na adresu ekosistem@mis.org.rs.

Budi u toku!

Prijavi se za naš bilten i budi u toku sa najnovijim vestima, akcijama, konkursima i obukama iz oblasti zaštite životne sredine.