Poseta ambasadorke Švedske Pokretu Gorana Vojvodine

U ponedeljak 17. oktobra Nj.E. Anika Ben David, ambasadorka Švedske u Srbiji i predstavnici ambasade Karin Mekdonald (Karin McDonald), šefica Grupe za razvojnu saradnju Švedske agencije za razvoj i saradnju (Sida), Jasmina Zorić Petrović, Rukovodilac Nacionalnog programa (Sida) i Erik Lindberg, stažista posetili su Pokret Gorana Vojvodine u Ekološkom centru Radulovački.

Tokom posete predstavljena je podrška EKO-SISTEM programa u osnaživanju mreža udruženja građana koje se bave životnom srednom.

Pokret Gorana Vojvodine u ime Mreže Dobre Energije već drugu godinu za redom sprovodi projekat koji se bavi kreiranjem i praćenjem lokalnih klimatskih i energetskih politika. Kroz obilazak energetski efikasne zgrade Ekološkog centra Radulovački prezentovani su principi održive arhitekture i upotreba obnovljivih izvora energije kao primera dobre prakse. Korišćenje obnovljivih izvora energije i pitanje energetske efikasnosti posebno dobijaju na značaju usled sve veće energetske krize u svetu, a i Srbiji.  Dodatno, predstavljeni su i rezultati rada ove mreže uz podršku EKO-SISTEM programa, izazovi i i ključne preporuke kada je u pitanju unapređenje lokalnih javnih politika iz oblasti energetske efikasnosti.

Kroz prijateljski razgovor sa ambasadorkom i ostalim predstavnicima ambasade, osnaženi smo činjenicom da je civilno društvo prepoznato kao pokretač promena i ključni akter u procesima donošenja odluka, što nam dodatno daje motivaciju da nastavimo dalje ka ubrzanju reformi u oblasti zaštite životne sredine.