Održan uvodni trening za mreže podržane kroz EKO-SISTEM program

Mladi istraživači Srbije su u periodu od 25. do 29. juna u Vrnjačkoj Banji organizovali uvodni trening za partnere iz 10 mreža, koje učestvuju u ovogodišnjem, trećem po redu, ciklusu EKO-SISTEM programa koji podržava mreže iz oblasti zaštite životne sredine u Srbiji. Planirano je da odobreni projekti budu implementirani do kraja 2023. godine.

Na početku treninga svaka mreža je imala priliku da predstavi i opiše članovima ostalih mreža projekte na kojima će raditi. Narednih dana tokom radionica koje su vodili eksperti i članovi projektnog tima, učesnici su dobili priliku da steknu nova znanja i da se bliže upoznaju sa metodologijom za praćenje primene politika u oblasti zaštite životne sredine u lokalnim zajednicama u Srbiji.

Na radionicama koje su držali eksperti, učesnici su mogli da čuju primere dobre prakse iz oblasti  energetske efikasnosti u raznim evropskim gradovima, a koje su potvrdile značaj dobre saradnje lokalnih samouprava sa donosiocima odluka i da su rezultati vidljivi kada država sistematski sprovodi reforme u ovoj oblasti. Prezentovana su istraživanja u zonama zaštićenih područja u Srbiji i sa kakvim problemima su se suočavale lokalne zajednice i građani, kada nije poštovan zakon. Ova saznanja su ujedno i ukazala na značaj saradnje organizacija civilnog društva sa svojom zajednicom, da su međusobna komunikacija i informisanje građana o aktivnostima organizacija značajni, za pružanje podrške i za uzdizanje problema sa lokalnog, na nacionalni nivo. Sa posebnom pažnjom je predstavljena uloga žena u zaštiti životne sredine, kao i na koje načine će se se obrađivati rodna perspektiva u EKO-SISTEM projektima. Članovi projektnog tima Mladih istraživača Srbije su kroz održane radionice dali smernice neophodne za efikasno i uspešno vođenje projekata i koje su na radionicama praktično savladane, kroz primere i zadatke.

Poslednjeg dana, učesnici su imali priliku da pođu u obilazak Vrnjačke Banje i da se na licu mesta uvere šta je jedna organizacija civilnog društva uspela da uradi za svoju zajednicu u Vrnjačkoj Banji. Kroz primer ovog mesta, predstavljeno je na kakve su se korake aktivisti odlučivali i u kojoj meri su uspeli da ukažu na značaj očuvanja zaštićenog područja, gde su ličnim entuzijazmom i primerom uspeli da podstaknu svoje sugrađane da se uključe. Njihovo zalaganje je pokazalo značaj i važnost reformi u zaštiti životne sredine, da je širenje svesti kroz iznošenje pouzdanih i proverenih informacija, od izuzetnog značaja za saradnju sa lokalnom zajednicom.

Trening je ocenjen kao veoma dinamičan i edukativan, prilika da se organizacije podstaknu na međusobnu saradnju. Izneseno je mnogo korisnih smernica kako da se uspešnije analiziraju lokalne politike, na koji način organizacija civilnog društva mogu da pospeše svoju vidljivosti i kako da svoje aktivnosti iznesu na nacionalni nivo. Istaknut je značaj povezivanja i umrežavanja, kako po teritorijalnom, tako i na tematskom nivou i možemo da očekujemo mnogo dinamičniju razmenu informacija i međusobnu podršku u kampanjama i lokalnim aktivnostima. 

Ove aktivnosti deo su programa EKO-SISTEM koji sprovode Mladi istraživači Srbije, a podržava Švedska.