Nova onlajn obuka: Volontiranje u vanrednim situacijama

šta nam teško

“Volontiranje u vanrednim situacijama” je nova onlajn obuka dostupna na platformi Mladih istraživača Srbije. Obuka je namenjena svim građanima koji žele da nauče kako u vanrednim situacijama pokrenu inicijativu i na adekvatan i efikasan način, u skladu sa zakonima Republike Srbije i načelima volontiranja, angažuju volontere i usmere njihove aktivnosti. 

Kurs je koncipiran kao jednostavno i lako razumljivo štivo namenjeno organizatorima volontiranja, pojedincima ili organizacijama – zbog toga je dobra polazna tačka za polaznike koji nemaju prethodno poznavanje ove oblasti. 

Kroz kurs, polaznici će se upoznati sa osnovnim elementima zaštite i spasavanja, koji im mogu pomoći da razumeju kontekst vanrednih situacija i adekvatno odgovore na potrebu za angažovanjem volontera. Informacije u ovom kursu su zasnovane na iskustvima i istraživanjima u svetu i Srbiji.  Autor kursa je koordinator Kancelarije za mlade Obrenovac, Duško Krstić, a saradnici na pripremi su bili Petar Delić i Bojan Beronja iz Mladih istraživača Srbije. 

Kancelarija za mlade Obrenovac je sa volonterskim aktivnostima počela 2010. godine, kroz volonterski program, sa idejom da kancelarija bude centar koji spaja volontere i institucije koje su im potrebne. Vremenom, njihove aktivnosti su uobličene kroz rad sa korisnicima lokalnog Gerontološkog centra i dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju. Tokom velikih poplava 2014. godine, KZM se prvi put susreo sa izazovom vanrednih situacija. 

“U saradnji sa Mladim istraživačima Srbije imali smo tri međunarodna volonterska kampa za podršku stanovništvu – isprva su to bile aktivnosti koje su se odnosile na raspodelu humanitarne pomoći, kasnije direktna podrška u domovima ljudi, u zgradama i objektima institucija i organizacija. U narednim godinama su se naše aktivnosti fokusirale i na migrante, budući da su veliki prihvatni centri za njih locirani u Obrenovcu – naši volonteri su angažovani na tim mestima. Na kraju, epidemiološka situacija sa kovidom-19 je dovela do toga da su mnogi volonteri bili angažovani u svojim lokalnim zajednicama, što je jedino bilo i tehnički izvodljivo”, kaže Krstić.

Nakon završenog kursa polaznici će biti obučeni:

  • da prepoznaju i adekvatno odgovore na potrebe organizovanja volontiranja u vanrednoj situaciji;
  • da pravovremeno, pre nego što se ukaže potreba, organizuju program volontiranja u vanrednoj situaciji;
  • da se upoznaju sa zakonskim obavezama, ali i ograničenjima
  • da prepoznaju eventualnu mogućnost aktivnog delovanja i organizovanja programa volontiranja u vanrednoj situaciji.

Edukativni set kursa sastoji se od osnovnog materijala za čitanje (lekcija), dodatnog materijala u vidu linkova unutar lekcija, video materijala kreiranog za potrebe ovog kursa i završnog testa. Svi polaznici koji odgovore tačno na više od 70% pitanja dobiće sertifikat o položenom kursu. Najbrži polaznici imaju priliku i da osvoje nagradu – više informacija o tome možeš pronaći na ovom linku

Kurs „Volontiranje u vanrednim situacijama“ je realizovan u okviru programa „EKO-SISTEM Podrška reformama u zaštiti životne sredine“ koji je podržan od strane Švedske, a sprovode ga Mladi istraživači Srbije.

Budi u toku!

Prijavi se za naš bilten i budi u toku sa najnovijim vestima, akcijama, konkursima i obukama iz oblasti zaštite životne sredine.