Konsultacija sa organizacijama civilnog društva Stockholm+50

KONSULTACIJA SA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA STOCKHOLM+50
KONSULTACIJA SA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA STOCKHOLM+50

U okviru Nacionalnih konsultacija Srbije za međunarodnu konferenciju Stokholm+50: zdrava planeta za prosperitet svih – naša odgovornost, naša prilika, koja će se održati 2. i 3. juna 2022. godine u Stokholmu, održane su i konsultacije sa organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine i održivim razvojem.


Tokom događaja okupljenim predstavnicima civilnog sektora prezentovani su rezultati istraživanja o percepciji građana Srbije o Zelenoj agendi, od strane Žarka Petrovića, vođe tima za vitalni razvoj, UNDP.
Rezultati ankete, koji će uskoro biti dostupni i javnosti, bili su ujedno i početna tačka diskusije koju su vodile Tanja Petrović, programska direktorka Mladih istraživači Srbije i Lidija Radulović iz Fondacija BFPE za odgovorno društvo.


Dijalogom u kome su učestvovali predstavnici civilnog sektora nastojalo se odgovoriti na neka pitanja od značaja koja su sastavni deo tri glavne teme konsultativnog dijaloga. Učesnici su imali priliku da govore o sopstvenim primerima i projektima kojima su pokušali da podižu svest građana o potrebi zaštite životne sredine. Napravljen je kratak osvrt i na politike i potencijalne institucionalne reforme u oblasti zaštite i očuvanja biodiverziteta.

Postavljeno je i pitanje poznavanja rešenja zasnovanih na prirodi i njihove primenjivostu u Srbiji, kao i zastupljenosti samog koncepta u Nacionalnim rešenjima o smanjenju emisije gasova sa efektima staklene bašte. Tokom diskusije otvorena su i pitanja upravljanja plastičnim otpadom kao i iznalaženja načina za promenu obrazaca ponašanja građana i usmeravanje ka održivoj potrošnji. Naglasak je stavljen i na zelene poslove budućnosti i načinima kako da oni postanu sastavni deo održivog razvoja. OCD koje su imale iskustva u primeni novih koncepata poslovanja kao što je bioekonomija i cirkularna ekonomija iznele su svoja iskustva i perpsektive razvoja ovih oblika poslovanja kao buduće zelene ekonomije. Razgovor je nastavljen u pravcu energetske efikasnosti i održivih koncepata u snabdevanju energijom.


Ovo je ujedno i bio način da OCD daju svoj doprinos izveštaju Srbije koji će biti prezentovan u Stokholmu 2. i 3. juna.


Ukoliko i vi želite da se uključite u u nacionalne konsultacije možete to uraditi i onlajn, preko digitalne platforme SparkBlue.

Takođe putem registracije na platformi do 20. maja možete da pratite tok konsultacija i ostavite vaše komentare i sugestije za unapređenje životne sredine, koji će se razmatrati prilikom izrade nacionalnog izveštaja Srbije.