Klimatski forum: Ljude treba upoznati s mogućnostima borbe protiv klimatskih promena

Klimatski forum

Od vremenskih nepogoda do ekstremnih temperatura i šumskih požara, posledice klimatskih promena sve češće i neprijatnije osećamo da svojoj koži. S obzirom na njihovu globalnu prirodu i skoro dojučerašnji osećaj da se sve te promene dešavaju negde daleko od nas, nije neobično što se ljudi neretko ne osećaju motivisano ili dovoljno informisano da se s tim izazovom bore na ličnom i lokalnom nivou.

Ipak, krenuti od toga ne da nije nemoguće – već je i neophodno. Tom idejom vodi se projekat “Klimatski forum” koji istoimena mreža sprovodi u okviru EKO-SISTEM programa. O tome kako početi – pričali smo sa Vladanom Šćekićem i Ivanom Jovčić iz Centra za unapređenje životne sredine. 

Vaša organizacija iza sebe ima izuzetno interesantne projekte i istraživanja. Osim Greenfesta koji sada već tradicionalno održavate, radili ste istraživanja usmerena na zelene teme koje su vrlo svakodnevne, a opet ne bavimo se dovoljno detaljno njima – poput posledica brze mode i bacanja hrane. Kako ste ovaj put došli do toga da se bavite klimatskim promenama?

Vladan: Projekat „Klimatski forum“ se oslanja na jednu inicijativu koja je započeta još 2012. godine. Dakle, u pitanju je bio forum za adaptaciju na klimatske promene u jugoistočnoj Evropi i to je bila jedna regionalna platforma koja se vremenom počela osipati i ostao je samo Klimatski forum Srbije koji koliko-toliko aktivno funkcioniše. Sada smo želeli da iskoristimo ovu priliku da Klimatski forum ponovo zaživi, jer mislim da smo svi svedoci da su se u prethodnih nekoliko godina klimatske promene ipak malo, hajde uslovno da kažemo, zahuktale. Videli smo i šesti izveštaj Međuvladinog panela za klimatske promene koji zaista prikazuje jedno alarmantno stanje. Pored toga, Republika Srbija je donela i Zakon o klimatskim promenama, kao i set zakona u oblasti energetike koji se tiču energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Osim što su važni za energetiku, ti zakoni su važni i za klimatske promene i sada imamo priliku da u okviru EKO-SISTEM programa ponovo i snažnije počnemo da radimo sa mrežom Klimatski forum, koja nam je zaista potrebna u ovom trenutku.

Osim što je situacija takva da nalaže neku akciju, pojavile su se organizacije koje vode mladi ljudi zainteresovani za bavljenje klimatskim promenama. Kroz ovaj projekat, želeli smo da ih uključimo i damo im platformu za rad, jer se “starije” organizacije još uvek pretežno vezuju za neke tradicionalne teme koje se tiču životne sredine. Želimo da iskoristimo ovu priliku da Klimatski forum učinimo pristunijim na sceni, i da u budućnosti sve snažnije učestvuje, kako u obrazovanju i informisanju građana, tako i u uticaju na donošenje novih zakonodavnih rešenja u oblasti klimatskih promena.

Koje su neke od ključnih aktivnosti koje ćete imati u okviru projekta?

Ivana: U okviru projekta bavićemo se podizanjem kapaciteta same mreže, s obzirom na to da smo primetili da su nam potrebna neka nova znanja. Pored toga, organizujemo panel diskusije u Beogradu u koje smo uključili naučnu zajednicu, budući da nam je veoma bitno da čujemo šta i oni imaju da kažu na tu temu i koje su to nove tehnologije i mogućnosti koje bi trebalo da uvrstimo, pa samim tim i da zagovaramo kod donosilaca odluka. Plairano je i da organizujemo radionice u manjim lokalnim samoupravama, kako bismo i lokalno stanovništvo iz manjih sredina upoznali i sa mogućnostima koje novi zakoni iz oblasti klimatskih promena i energetike donose. Na kraju, planirana je i saradnja kako bismo podržali lokalnu samoupravu Gornji Milanovac, koji je u velikoj meri ugrožen klimatskim promenama. Tamo ćemo raditi i analizu lokalnih politika u vezi sa klimatskim promenama – takvu analizu radimo i za Beograd, u okviru drugog projekta. U planu je i izrada publikacije o osunčanosti, odnosno o potencijalima solarne energije u Srbiji. Ovo će biti prva takva publikacija koja uključuje otvorene podatke, tako da ćemo i na taj način da povežemo naučnu i stručnu zajednicu i da ih uključimo u ovaj projekat. Ideja je da se nakon izrade te mape za Srbiju pređe na izradu mapa za same lokalne samouprave, kako bismo imali što preciznije podatke.

Vladan: I to bi bio jedan od specifičnih proizvoda Klimatskog foruma, koje planiramo dalje da razvijemo u budućnosti.

Na ovaj način želite da napravite prvi korak, jer kad se priča o klimatskim promenama, često mislimo o nečemu globalnom, a ovde se sada fokusiramo na priču na lokalnom nivou.

Vladan: Klimatske promene često deluju kao nešto što je zaista komplikovano i činjenica je da jeste komplikovano, jer je planetarni sistem povezan na toliko načina da mi još uvek otkrivamo sve te veze, uzroke i posledice. Ali postoje neke stvari za koje znamo da su štetne, za koje znamo kako mogu da se promene. Upravo to i jeste ceo siže našeg rada. Dakle, mi želimo s jedne strane da informišemo građane, zato što dosta toga polazi od njih. S druge strane želimo da radimo i sa donosiocima odluka, jer su upravo oni ti koji treba da stvore atmosferu i platformu za građane, kako bi promena mogla da se desi. Naravno, to ne može jedno bez drugog, tako da smo mi odabrali “bottom-up” i “top-down”, uz podršku naučne zajednice, kako bi sva naša istraživanja i preporuke bili što tačniji, svrsishodniji i primenjiviji.

Na kraju, organizacije koje se bave zaštitom životne sredine, mreže takvih organizacija, se u svom poslu sureću sa dosta izazova na svim nivoima. Na koji način će ovaj projekat da vam pomogne da neke od tih izazova ublažite, prevaziđete, rešite?

Vladan: Ceo projekat i jeste zamišljen da pre svega pomogne drugima, ali da na tom putu pomognemo sebi – u kontekstu finansiranja, ali i naših znanja. Na primer, primetili smo da znanje o tome kako efikasno komunicirati s građanima na digitalnim platformama varira od organizacije do organizacije – tako da ćemo dosta raditi na tome da se znanje u toj oblasti ujednači među našim partnerima u mreži. Naravno, pored svega toga, sve aktivnosti koje smo predvideli treba da doprinesu boljoj vidljivosti i relevantnosti Klimatskog foruma – zbog toga i insistiramo na tome da sarađujemo s naučnom zajednicom. Želja nam je da ono što radimo bude interesantno i građanima i donosiocima odluka i medijima, i da se svi zajedno uključe u prenošenje tih znanja i informacija i njihovo kvalitetno tumačenje.

****

Projekat “Klimatski forum” sprovodi se u okviru EKO-SISTEM programa osnaživanja mreža, koji realizuju Mladi istraživači Srbije, a podržava Švedska. O mreži Klimatski forum i njenim aktivnostima možete se informisati na OVOM LINKU.

Budi u toku!

Prijavi se za naš bilten i budi u toku sa najnovijim vestima, akcijama, konkursima i obukama iz oblasti zaštite životne sredine.