EKO-SISTEM u 2021: Preko 250 organizacija deo dijaloga o životnoj sredini

Tokom 2021. godine, u sklopu EKO-SISTEM programa podrške mrežama organizacija civilnog društva, uspešno je realizovano 13 projekata koje je sprovodilo 12 mreža iz cele Srbije. Više od 90 projektnih aktivnosti koje su uključivale preko 250 organizacija i predstavnike relevantnih institucija, doprinele su povećanju kapaciteta i kvalitetnijem dijalogu u oblasti zaštite životne sredine. Prateće kampanje videlo je 2.3 miliona ljudi, a u medijima je objavljeno 260 izveštaja i reportaža o projektnim aktivnostima naših partnerskih organizacija. 

Kroz EKO-SISTEM program, Mladi istraživači Srbije podržali su sledeće projekte:

 

Mladi istraživači Srbije su sa partnerskim organizacijama radili na ubrzanju promena u sektoru zaštite životne sredine u Srbiji, kroz jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, kao i pokretanje promena u stavovima i praksama građana, lokalnih vlasti i državnih institucija.

Kroz više od 90 aktivnosti inkorporiranih u 13 projekata, na direktan i indirektan način u rad na reformama u životnoj sredini bilo je uključeno više od 250 organizacija civilnog društva. Naše partnerske mreže su deo aktivnosti usmerile na podizanje svojih kapaciteta kako bi njihova uloga u društvu bila jača i vidljivija, kao i na podizanje svesti javnosti i njenom većem učestvovanju u odlučivanju o pitanjima zaštite životne sredine. Održano je preko 30 treninga i 90 radionica. U sklopu svojih projekata, naši partneri razvili su četiri alata za edukaciju i informisanje u vidu e-learning platformi i baza podataka. Iz edukativnih aktivnosti i 13 sprovedenih istraživanja proizašlo je i 9 publikacija, koje su kvalitetna polazna tačka za razvijanje lokalnih politika zaštite životne sredine.

Kada je reč o pokretanju neophodnih promena u stavovima kod građana i donosilaca odluka, projektne aktivnosti pratilo je čak 11 kampanja u vidu kampanja na društvenim mrežama, različitih uličnih i lokalnih akcija. Na društvenim mrežama, preko 770 postova videlo je 2.3 miliona ljudi, a ovi sadržaji prikupili su 59.000 interakcija

Preko 25 javnih akcija sadnje i edukacije, kao i i interesantni rezultati istraživanja, privukli su i pažnju tradicionalnih medija. Aktivnosti naših partnera i EKO-SISTEM programa pokrivene su u 260 medijskih izveštaja i reportaža na TV i radio stanicama i portalima. 

Kroz projektne aktivnosti naših partnera, unapređeni su i dijalog i saradnja sa institucijama u pogledu prenošenja i primene pravnih tekovina EU koje regulišu oblast životne sredine. Održane su 2 nacionalne konferencije, 27 okruglih stolova, panel diskusija i sastanaka gde je učestvovalo preko 250 organizacija aktivnih u zaštiti životne sredine i značajan broj predstavnika institucija.

S obzirom na posebnu važnost rodne komponente u EKO-SISTEM programu i ulogu žena u zaštiti životne sredine, partnerske organizacije su imale priliku da rade na jačanju kapaciteta i u ovoj oblasti kroz mentorski rad i edukativne aktivnosti organizovane u okviru projekata. Napravljen je prvi i značajan korak ka integrisanju rodne perspektive u njihovim programima i strateškim dokumentima mreža koje se bave zaštitom životne sredine.

Verujemo da su ovakvi rezultati jasan pokazatelj da civilni sektor u Srbiji ima kapacitet i motivaciju da se trajno pozicionira kao ključni sagovornik i partner javnih instituacija u prenošenju i sprovođenju EU reformi u oblasti zaštite životne sredine. Željno iščekujemo novi krug podrške sa novim idejama, inicijativama i prilikom da nastavimo i učvrstimo odličnu saradnju sa organizacijama iz cele Srbije. 

Budi u toku!

Prijavi se za naš bilten i budi u toku sa najnovijim vestima, akcijama, konkursima i obukama iz oblasti zaštite životne sredine.