BUDI DEO EKO-SISTEMA, PREUZMI SVOJU ULOGU

Mladi istraživači Srbije pozivaju udruženja građana koja se bave životnom sredinom da se prijave za učešće u trećem ciklusu EKO-SISTEM programa osnaživanja mreža udruženja građana.

Poziv je otvoren za udruženja građana koja se bave životnom sredinom u ime formalne ili neformalne mreže posvećene nekoj od tema u okviru Poglavlja 27 (sa fokusom na zaštitu prirode/očuvanje biodiverziteta i klimatske promene).

Rok za podnošenje Izjave o zainteresovanosti je 14. mart 2023. godine do 17 časova.

Sve informacije vezane za konkurs možete pogledati na stranici grantovi.