A gde zagovarati ako ne u Briselu?!

Poseta Briselu OCD

Posle skoro godinu dana od otvaranja Klastera 4, u okviru koga se nalazi i Poglavlje 27 – životna sredine i klimatske promene, organizacije civilnog društva ne vide napredak u primeni politika životne sredine i demokratizaciji sistema upravljanja životnom sredinom.

Izveštaj iz senkeKorak napred, nazad dva“, koji je promovisan početkom oktobra 2022. godine, sadrži detaljan opis situacije u oblastima koje pokriva Poglavlje 27, navodi probleme i daje preporuke za unapređenje politika, praksi, finansiranja.

Tokom pandemije smo naučili da možemo da se povezujemo i radimo i online, ali je povratak u Brisel dokazao da je sve lakše i efikasnije kada se susretnemo, popričamo, podelimo informacije na neposredniji način. Značaj ove posete je velik kako za Koaliciju 27, tako i za organizacije koje sarađuju sa MIS u okviru Programa EKO SISTEM, jer je naš rad postao još prepoznatljiviji, otvorili smo nove mogućnosti za saradnju u okviru Zelene Agende, saznali smo dosta o novim tendencijama u zaštiti životne sredine u EU.

Nakon promocije Izveštaja, sredinom oktobra, konačno su se stvorili uslovi da predstavnici Koalicije 27 otputuju u Brisel kako bi ključne nalaze i preporuke za unapređenje zaštite životne sredine u skladu sa EU standardima preneli ključnim institucijama i organizacijama.

Sastanci su održani sa predstavnicima Evropske komisije – Direktorata za životnu sredinu i Direktorata za proširenje, Misije Srbije pri EU, EU Parlamenta, međunarodnih mreža i organizacija poput EEB i WWF. Dodatno, sastanci su održani sa predstavnicima mreža organizacija koje se bave Poglavljem 27 u drugim zemljama Zapadnog Balkana a koji su takođe boravili u Briselu tih dana.

Posebno interesantno za Koaliciju 27 je bilo prisustvo predstavljanju Paketa proširenja 2022. u Evropskom Parlamentu, kao i razmena mišljenja o napretku Srbije u EU integracijama. Izveštaj iz senke Koalicije 27 je predat „na ruke“ brojnim donosiocima odluka, a ključne poruke civilnog sektora su jasno iznete, ovaj put, na sreću, u direktom susretu.

Ne krijemo zadovoljstvo što smo pohvaljeni za naš rad i redovno objavljivanje Izveštaja iz senke. Ne krijemo ni zadovoljstvo što smo za zajedničke interese zagovarali u Briselu.