Uvodni trening za mreže podržane kroz EKO-SISTEM program

Za predstavnike deset podržanih mreža čiji projekti su podržani kroz četvrti ciklus EKO-SISTEM programa, Mladi istraživači Srbije su organizovali od 10. do 13. juna uvodni trening u Vršcu. 

Tokom treninga organizacije su imale priliku da se upoznaju i da jedni drugima predstave svoje projekte, razgovaraju o umrežavanju i sinergiji među učesnicima. Rad u grupama omogućio je učesnicima jačanje saradnje, detaljnije analize i diskusije, kao i razmatranje specifičnih oblasti u zaštiti prirode, upravljanju otpadom i klimatskim promenama. 

Kroz radionice koje su vodili eksperti i članovi projektnog tima Mladih istraživača Srbije, predstavnici organizacija stekli su nova znanja o upravljanju rizicima i matrici logičkog okvira. 

U jednom od segmenata treninga posebna pažnja posvećena je Zakonu o planskom sistemu – upoznavanje sa metodologijom za praćenje primene politika u oblasti zaštite životne sredine u lokalnim zajednicama u Srbiji je za učesnike bilo veoma značajno.  

Diskusije o smernicama za implementaciju projekata i izveštavanje, kao i upravljanje finansijama omogućile su učesnicima dalji rad na unapređivanju njihovih projektnih predloga, a na samom kraju bavili smo se razmatranjem izazova i sticanjem veština neophodnih kada su u pitanju reforme zaštite životne sredine. 

Trening je završen evaluacijom i tehničkim informacijama i ocenjen je kao veoma praktičan i koristan. Istaknut je značaj povezivanja i umrežavanja, kako po teritorijalnom, tako i na tematskom nivou i može se očekivati dinamična razmenu informacija i međusobna podrška u kampanjama i lokalnim aktivnostima.  

Uvodni trening je osmišljen kako bi podržanim organizacijama pružio neophodne veštine i znanja za uspešnu implementaciju njihovih projekata u oblasti zaštite životne sredine, omogućavajući im da efikasnije sprovode svoje aktivnosti i doprinose svojim lokalnim zajednicama. Odobreni projekti kreću sa realizacijom tokom juna i planirano je da budu implementirani do kraja 2024. godine.  

Ove aktivnosti deo su programa EKO-SISTEM koji sprovode Mladi istraživači Srbije, a podržava Švedska.