Novi ciklus EKO-SISTEM programa podrške mrežama

Mladi istraživači Srbije pozivaju udruženja građana koja se bave životnom sredinom da se prijave za učešće u četvrtom ciklusu EKO-SISTEM programa osnaživanja mreža udruženja građana.

Poziv je otvoren za udruženja građana koja se bave životnom sredinom u ime formalne ili neformalne mreže posvećene nekoj od tema u okviru Poglavlja 27 (sa fokusom na zaštitu prirode/očuvanje biodiverziteta i klimatske promene).

Rok za podnošenje Izjave o zainteresovanosti je 20. mart 2024. godine do 17 časova.

Prijave za informativnu sesiju koja će se održati online u ponedeljak 11. marta od 11 časova je na sledećem linku.

Sve informacije i uslove konkursa možete pogledati na web stranici na sledećem linku.