Blog

Na Dan Dunava, kada slavimo reku koja je skoro sinonim za Evropu, ovaj neverovatni prirodni resurs se suočava sa mnoštvom pretnji po svoj opstanak. Neki od tih problema su komunalno i industrijsko zagađenje, intenzivan ribolov i poljoprivreda, kao i različiti infrastrukturni građevinski projekti. Rešavanje ovih...

Prosečan stanovnik Evrope godišnje proizvede oko 480 kilograma otpada, a u SAD ta cifra je skoro duplo veća - preko 800 kilograma. U toku godine, samo jedna osoba doprinese emisiji 4.8 tona štetnih gasova u atmosferu. Kada se sve sabere, svake godine, naša planeta dobije...