Blog

Na Dan Dunava, kada slavimo reku koja je skoro sinonim za Evropu, ovaj neverovatni prirodni resurs se suočava sa mnoštvom pretnji po svoj opstanak. Neki od tih problema su komunalno i industrijsko zagađenje, intenzivan ribolov i poljoprivreda, kao...

Prosečan stanovnik Evrope godišnje proizvede oko 480 kilograma otpada, a u SAD ta cifra je skoro duplo veća – preko 800 kilograma. U toku godine, samo jedna osoba doprinese emisiji 4.8 tona štetnih gasova u atmosferu. Kada se sve sabere, sv...

Da li društvo koje gaji rodnu ravnopravnost ima bolje šanse da živi u zdravijoj i lepšoj životnoj sredini? Iako na prvi pogled borba za prava žena i održivi ekološki razvoj nemaju dodirnih tačaka, praksa je pokazala da se ova dva pitanja zap...